Naturalis

Project: Stemkastjes in het educatief spelcentrum, 2009
Vormgeving: Pieter Aartsen