Verzetsmuseum

Project: Verlichtingrenovatie vaste expositie
Vormgeving: Merel Nip
Lichtontwerp: Allart Okx